Historien

Ideen med Sandormen, som skulle transportere personer ud til Grenens spids, stammer fra slutningen af 40′erne.

På daværende tidspunkt hentede man ral fra Grenen til de mange byggerier, der var kommet i gang efter krigen.

Historien fortæller, at under kørslen på Grenen var der mange besøgende, der spurgte om et lift med køretøjerne, der blev brugt til at hente rallet. Et lyst hoved tænkte: “Hvorfor ikke gøre dette til en forretning, hvorved man kan tjene en skilling”.

 

De første køretøjer var meget primitive. Bænkene i vognene var lånt i missionshuset.

I den daværende avis, som hed Skagens Avis, kunne man den 27. maj 1952 under afsnittet: “By & Egn” læse i nedenstående artikel.

Senere blev vognene forbedret med tag, og de blev lukket med rigtige vinduer.

Som det endvidere kan ses på nedenstående billede, blev forholdene for chaufførerne også bedre.

 

Scroll to top